Kategoria: Edukacja

Wychowanie fizyczne w szkole.

Dziecko po raz kolejny prosi cię o zwolnienie z WF-u, a ty je podpisujesz? Zastanów się, czy zwalniając je z lekcji wychowania fizycznego, nie szkodzisz dziecku. Z godnie z Rozporządzeniem

Czytaj dalej

Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży- indywidualne sposoby podejścia do problemu.

Lęk sam w sobie jest istotnym czynnikiem chroniącym nas pod względem uwarunkwań gatunkowych.  Stanowi ono naturalne uczucie w sytuacji zagrożenia, wysyłając odpowiednie informacje do mózgu, celem zwiększonej produkcji dopaminy, adrenaliny

Czytaj dalej

Covid-19 a stan psychiczny dzieci i nauczycieli

Gdy zaczął się COVID-19 to na początku nie wszyscy wierzyli jedni byli przeciwni obostrzeniom które rząd zaczął stosować inni od razu wzięli sobie do serca nakazy. Jednak najbardziej ucierpieli dzieci

Czytaj dalej

,,Wesele” Stanisława Wyspiańskiego jest dramatem narodowym

Utwór „Wesele” autor­stwa Sta­ni­sława Wyspiań­skiego, jest dra­ma­tem powsta­łym w epoce Mło­dej Pol­ski, który bar­dzo dobrze opi­suje zaist­niałą w tym okre­sie sytu­ację Pol­ski. Jest on uwa­żany za jeden z naj­wy­bit­niej­szych dzieł swo­jej epoki i jego

Czytaj dalej