Zla praca – kontynuacja

Sarah nie rozumie, że musi sprzedać swoje pomysły i pracować tak, by inni uwierzyli, że dobrze zna się na rzeczy. Zamiast postępować w ten sposób zakłada, że ma do czynienia z ludźmi niedoskonałymi pod względem moralnym lub intelektualnym. To typowe myślenie Mózgu Dinozaura.

Ta sama sytuacją powtarzała się w każdej firmie, dopóki Sarah nie zaczęła szukać posady w piątym przedsiębiorstwie. Jest inteligentna i potrafi dobrze sprzedać swoje umiejętności (podczas rozmów kwalifikacyjnych nie widzi w tym niczego złego), ale już wkrótce zemści się na niej brak doświadczenia zawodowego. Ciągle powtarza ten sam schemat, sądząc, że ma po prostu do czynienia ze Złą Pracą i czuje się rozczarowana, że tak trudno zaszczepić innym nowe pomysły. Przecież nie może zmusić się do sprzedawania czegoś ludziom, którzy są na tyle głupi, że sami nie widzą korzyści transakcji,

Sarah cierpi na brak zaangażowania. Rzetelność, wytrwałość i sukces są często wynikiem traktowania pracy tak, jakby była dobrą pracą. (Oczywiście widywałem także ludzi, którzy zostawali na dobre i złe w niewłaściwej pracy, dlatego też należy bardzo wnikliwie ocenić swoją sytuację.)

Jeżeli ciągle wydaje ci się, że masz złą pracę, naucz się podejmować decyzje i bądź konsekwentny niezależnie od tego, czy decyzja okaże się później właściwa czy niewłaściwa. Jeżeli traktujesz swoją pracę tak, jakby była dobra, masz większe szanse na znalezienie lepszej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>