Zderzenie osobowości

W naszym życiu systemy klasyfikacyjne pojawiają się najczęściej jako nie wyrażone podstawy myślenia. Ten problem przybiera różne postacie. Niektóre możesz zaobserwować na co dzień w pracy.

Zderzenie osobowości. Donna i Sharon, jej szefowa, nienawidzą się wzajemnie. Donna uważa, żc Sharon jesl despotką, która podejmuje arbitralne decyzje i osiągnęła wysokie stanowisko z niewiadomych powodów – na pewno nie dla swych umiejętności. Donna sądzi, że prawdziwy problem polega na tym, że Sharon jest po prostu głupia, a Donna nie pozwoli na to, by dyrygował nią ktoś, kto nie dorasta jej do pięt.

Według Sharon Donna jest arogancka i kłótliwa. Na wszystko przesadnie reaguje i zawsze chce robić coś innego, niż wymaga od niej Sharon. Nie można udzielić jej żadnej wskazówki, żeby zaraz nie poczuła się dotknięta. Donna zawsze sądzi, że wszystko wie lepiej. Tak naprawdę Sharon chętnie by się pozbyła Donny, ale nie pozwalają na to przepisy państwowe i prawne, a nie można jej oskarżyć o żadne większe przewinienie.

Sharon ma nadzieję, że wywierając na Donnę coraz większą presję, zmusi ją do rezygnacji z pracy. Z kolei Donna nigdy nie pozwoli na to, by jakaś idiotka o ptasim móżdżku wykurzyła ją z zajmowanego stanowiska.

Według klasyfikacji, którą stosuje Donna, ludzie dzielą się na głupich i inteligentnych. Jej zdaniem szefowie często należą do pierwszej kategorii, zaś podwładni do drugiej. Prawdopodobnie Sharon dzieli ludzi na tych. którzy potrafią się podporządkować, i na tych, którzy nie potrafią. Nietrudno zgadnąć, do której kategorii zalicza Donnę.

Taka sytuacja może trwać latami. Może podzielić pracowników biura na frakcje i wywołać wrzody żołądka oraz procesy sądowe. To, co trzeba tu zrobić, będzie trudne dla Donny i dla Sharon. Powinny spojrzeć na siebie jak na ludzi, którzy wspólnie pracują nad tymi samymi problemami i wykonują te same zadania. Muszą dostrzec podobieństwa oraz wspólne cele i nauczyć się nie tyle mieć rację, ile dobrze się czuć w swoim towarzystwie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>