Czy poziom zadłużenia Polski znajduje się na bezpiecznym poziomie ? – zadłużenie

Zadłużenie Polski wynosi już ponad milion (a więc tysiąc miliardów) złotych. Zostało ono przekroczone prawdopodobnie w ostatnich miesiącach 2016. Oczywiście nie jest to zadłużenie całkowite. Kwota ta obejmuje jednak zadłużenie skarbu państwa , wyłączając z tej puli na przykład zadłużenie samorządów oraz zadłużenie różnych funduszy na przykład krajowego funduszu drogowego. Tak więc zadłużenie skarbu państwa nominalnie to ponad bilion złotych , jednak zadłużenie powinno się liczyć jako procent produktu krajowego brutto i w tym przypadku zadłużenie Polski wynosi około pięćdziesięciu jeden procent produktu krajowego brutto. Na tle najbogatszych krajów w Europie można powiedzieć , że jesteśmy stosunkowo mało zadłużeni , jednak warto pamiętać , że tak niski poziom zadłużenia jest spowodowany między innymi różnego typu sztuczkami księgowymi takimi jak przesunięcie zadłużenia samorządów poza budżet centralny oraz jak wspomnieliśmy wcześniej brak uwzględnienia zadłużenia funduszy celowych w budżecie (np: krajowego funduszu drogowego). Trzeba pamiętać również , że nasze zadłużenie znacznie zmalało dzięki przesunięciu przez rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego środków z tak zwanych Otwartych Funduszy Emerytalnych na wcześniejszą spłatę zadłużenia , dzięki czemu zadłużenie nominalne zmalało o blisko sto miliardów złotych , a odsetki od spłaty zadłużenia przez najbliższych kilka lat stały się zdecydowanie niższe. Dzięki tym kilku sztuczkom księgowym oraz przesunięciu środków z OFE , tworzy to na pewno pewną iluzję , że nasze zadłużenie znajduje się na niskim poziomie – gdyby nie te sztuczki księgowe zadłużenie polski mogło by być wyższe nawet o kilkadziesiąt procent produktu krajowego brutto co na pewno groziło by znacznym osłabieniem kursu złotówki – a , że znaczna część polskiego zadłużenia jest spłacana w walutach obcych takich jak dolar czy też euro , to można śmiało powiedzieć , że w pewnym sensie jesteśmy niewolnikami swojego własnego kursu walutowego , gdyż , żeby spłacać co miesięczne odsetki od długu oraz wykupować nasze obligacje w walutach obcych musimy kupować na wolnym rynku obcą walutę , co w warunkach wysokiego deficytu budżetowego i zaciągania co chwilę co raz to nowszych długów sprawia , że potrzebujemy tej waluty dosyć dużo w stopniu Szczuczyn zawyżając jej kurs. Na pewno Polska powinna za wszelką cenę dążyć do maksymalnego ograniczenia zadłużenia zagranicznego , oraz swojego deficytu budżetowego. Dzięki takiemu podejściu do sprawy bardzo szybko uporamy się z zbyt wysokimi co miesięcznymi kwotami spłaty zadłużenia które nieuchronnie zbliżają się do astronomicznej kwoty czterech miliardów złotych rocznie.

zadłużenie

Tags:  

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>