W jaki sposób zarząd może uniknąć tworzenia się imperiów?

Przedsiębiorstwa muszą zmagać się z poczuciem własności terytorium. Najlepiej, gdy dyrekcja podejmie odpowiednie działania, zanim stanie się ono główną przyczyną konfliktu. Oto sposoby:

– 1. Traktuj poważnie ludzkie uczucia związane z terytorium. Musisz zdać sobie sprawę z tego, że pracownicy czują się właścicielami swoich stanowisk. Jeżeli dokonasz zmiany ich obowiązków, odbierzesz im związane z pracą przywileje lub naruszysz stan rzeczy w inny sposób, poczują się tak, jakbyś odbiera! im część ich własnej osoby.

– 2. Zrozum, że uczucia związane z terytorium można obrócić na korzyść albo niekorzyść przedsiębiorstwa. Te sprawy trzeba planować. Bez planu odwieczne problemy będą rosły tak, jak same chcą. Pradawne walki to norma, a nie anomalia. Musi być jasne, kto i czym zarządza. Inaczej ludzie będą walczyć o byle co. Opieraj się pokusie stwierdzenia: „Załatwcie to sami między sobą”, ponieważ oznacza to, że popierasz bardziej agresywną stronę konfliktu. Może się okazać, że nie zależało ci na takiej sytuacji.

Granica między obdarzaniem ludzi władzą nad ich własną pracą oraz stwarzaniem warunków do tworzenia się imperiów jest niemal niedostrzegalna. Jedynymi ludźmi, którzy mogą ustanowić tę granicę, są członkowie zarządu i może jeszcze rada dyrektorów, z których większość, nawiasem mówiąc, prawdopodobnie zdobyła swoje stanowiska w wyniku konsolidacji władzy.

– 3. Uzależnij wielkość wydziału od potrzeb. W wielu przedsiębiorstwach status kierownika zależy od wielkości wydziału. Uznanie, że wielkość równa się statusowi stanowi bodziec do mnożenia funkcji i zatrudniania zbytecznych ludzi.

W jaki sposób zarząd może uniknąć tworzenia się imperiów? część 2

W najlepszym z możliwych światów przedsiębiorstwo stwarzałoby stanowiska pracy zależnie od tego, co i kto musi wykonać, by osiągnąć określone cele. Taka praktyka podlegałaby kontroli i zostałaby przyjęta przez przedsiębiorstwo. Dobro przedsiębiorstwa jako całości liczyłoby się bardziej niż osobiste uczucia. Wysokość wynagrodzenia i awanse odpowiadałyby osiągnięciom, a nie temu, jakimi zasobami i ludźmi rozporządza menedżer. Łatwo się przekonać, że byłoby to zbyt trudne dla wielu przedsiębiorstw.

– 4. Zwróć uwagę na imperia iv twoim własnym przedsiębiorstwie. Możesz je odkryć, obserwując los nowych projektów od ich powstania do wprowadzenia w życie. Możesz zauważyć, że pewne trasy biegną zawsze przez te same gabinety, a nowe projekty często wybierają określone biurka, na których umierają.

Jeżeli stwierdzisz, że masz do czynienia z początkami imperium, powinieneś stanąć oko w oko z przyszłym imperatorem i, jeśli to możliwe, odkupić od niego lub od niej pewne funkcje dla wspólnego dobra. Możesz dać mu podwyżkę, nowy gabinet albo inny symbol władzy, który pozwoli władcy zachować twarz, w zamian za odebranie części obowiązków.

Jeżeli odbierzesz funkcje, nie dając nic w zamian, rozgniewa się, poczuje się zdegradowany lub będzie chciał się odegrać. Niekiedy pozostaje ci tylko pozbyć się imperium przez odarcie imperatora z siły i władzy, ale w wielu przypadkach sprawę udaje się załatwić ugodowo.

– 5. Wprowadź model obsługi klienta. Model, opisany w rozdziale 16, jest bardzo przydatny w przypadku najbardziej kłopotliwych i trudnych kwestii związanych z poczuciem własności terenu i dominacją. Polega na tym, że wydziały stają się w większym stopniu wzajemnie za siebie odpowiedzialne. To rozwiązanie polega, tak jak i inne, na korzystaniu z kory mózgowej w taki sposób, by wydobyć z Mózgu Dinozaura to, co najlepsze.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>