Trwałość zwyczaju – dalszy opis

Pomyśl o procedurach biurowych. W jaki sposób zamawia się nowy sprzęt? Jak ocenia się pracowników? Jak zapadają decyzje dotyczące wynagrodzeń?

Pierwszy sposób wykonania danej czynności staje się najczęściej stałym sposobem jej wykonywania. Jeżeli zdecydowałeś, że trzeba skończyć z przyzwyczajeniami jednostki lub grupy w pracy, pamiętaj, że Mózg Dinozaura będzie zapewniać cię, że przyzwyczajenie to jedyna słuszna metoda. Co wtedy może zrobić twoja kora mózgowa?

Możesz posłużyć się podejściem empirycznym, które polega na obserwacji i podejmowaniu odpowiednich środków, a nie na działaniu zgodnie z przekonaniami. Metoda empiryczna jest podstawą nauki, natomiast podstawą działania Mózgu Dinozaura jest wiara. Wiara bywa rzeczą wspaniałą, ale zdarza się, że czasami nie odnosi skutku.

Stosując podejście empiryczne, wyznaczasz sobie cele, sprawdzasz hipotezy i robisz odpowiednie plany. Mózg Dinozaura będzie cię molestował, żebyś „zrobił to po prostu” – dlatego, że tak jest dobrze

– 1 zgodnie z tym, co już wiesz. Jeżeli posłuchasz Mózgu Dinozaura, dana sytuacja nie nauczy cię niczego nowego. Oto, jak należy podejmować decyzje dotyczące interesów:

– 1. Wyznacz cel. Czego chcesz?

– 2. Usiał kryteria. Skąd będziesz wiedział, że stało się to, czego chciałeś?

– 3. Pomyśl o możliwościach i innych sposobach osiągnięcia celu. Kiedy zaczynasz dostrzegać alternatywy, pracuje twoja kora mózgowa. Mózg Dinozaura nie dostrzega alternatyw.

– 4. Wybierz kilka możliwości i wypróbuj je.

– 5. Dokonaj oceny. Zbadaj dokładnie rezultaty i oceń je według swoich kryteriów, by stwierdzić, które wyjście jest najlepsze.

– 6. Wybierz najlepsze rozwiązanie i zastosuj je.

Decydowanie w interesach za pomocą mózgu dinozaura

Czy widzicie, co zrobiłem? Stworzyłem rytuał myślenia za pomocą kory mózgowej, wykorzystując skłonność Mózgu Dinozaura do działania krok po kroku. Postępowanie w myśl tych wskazówek uaktywnia twoją korę mózgową w każdym stadium. Tak wygląda podstawowy schemat Mózgu Dinozaura i dlatego właśnie podaję tak często przepisy działania. Ludzkie Mózgi Dinozaurów chcą, żeby im ktoś powiedział, co mają robić. Tak naprawdę chciałbym wam powiedzieć, że najpierw trzeba pomyśleć, a potem działać, a wszystko będzie dobrze, ale to za mało jak na książkę. Oto jak decydować w interesach za pomocą Mózgu Dinozaura:

– 1. Niechaj podda ci pomysł jakiś autorytet: twój szef, psycholog- -specjalista od biznesu, ktokolwiek nawet książka.

– 2. Powiedz wszystkim, że ten pomysł jest podstawą wszelkich zmian, które zamierzasz wprowadzić.

– 3. Rób wszystko tak, jak robiłeś do tej pory.

– 4. Jeżeli zdarzy się coś dobrego, niech zaszczyt spadnie na ciebie. Jeżeli zdarzy się coś złego, wykaż, że dowodzi to doskonałości starych, wypróbowanych metod.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>