oligacje tagged posts

Inwestowanie w obligacje a ryzyko rynkowe. – oligacje

Obligacja to nic innego jak dokument zobowiązujący emitenta obligacji do spłacenia zaciągniętego długu w określonym terminie oraz po dodaniu odsetek. Kto jest najczęściej emitentem obligacji ? Oczywiście rządy...

Read More