Styl przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwa różnią się nie tylko koncepcjami robienia kariery, ale i sposobem pojmowania jej szczytu. Tradycje i wartości obowiązujące w firmie przekazywane są niezwykle szybko z ust do ust, w postaci apokryficznych opowieści, zręcznie podsumowujących poglądy pracowników na temat stylu przedsiębiorstwa oraz innych ważnych problemów ogólnych. Filozofię zarządzania przekazuje się zwykle za pomocą jednego z wariantów opowiadania o strażniku:

Nowy strażnik siedzi przy biurku w głównym holu budynku zarządu przedsiębiorstwa. Jego obowiązkiem jest nie wpuszczać nikogo, kto nie nosi plakietki identyfikacyjnej. Pewnego dnia szef zarządu, bez marynarki, wchodzi do holu i zmierza do wejścia dla personelu. Strażnik zatrzymuje go i nie pozwala wejść, dopóki nie potwierdzi jego tożsamości.

Czy strażnika wyrzucono z pracy czy nagrodzono? Jeżeli wyrzucono go z pracy, opowieść zawiera ostrzeżenie, że pewni ludzie nie podlegają regułom obowiązującym w przedsiębiorstwie i można narobić sobie kłopotu, próbując narzucić je królewskim jaszczurom. Jeżeli strażnika awansuje się lub nagradza, oznacza to wyraźnie, że reguły obowiązują wszystkich.

Jeżeli nie czujesz się dobrze w przedsiębiorstwie, w którym panuje hierarchia zmuszająca do silnej rywalizacji, nie musisz koniecznie rezygnować z pracy. W większości firm są różne wydziały – spraw personalnych, publicznych, prawa, informacji, które w istocie nie stanowią elementu hierarchicznej struktury. Są kosztowne, lecz nie zyskowne. Praca w tych wydziałach jest często znacznie przyjemniejsza, ponieważ panuje w nich mniejsze napięcie. Zastanów się, czy nie przenieść się do któregoś z nich.

Jednak w sytuacji kryzysowej najpierw zwalnia się pracowników tych właśnie wydziałów, ponieważ uważa się, że nie stanowią one „prawdziwego” przedsiębiorstwa. (Niekiedy szefów tych wydziałów włącza się do hierarchii korporacji, ale tylko ich.) Strzeż się przeniesienia do jednego z tych wydziałów, jeżeli chcesz piąć się na szczyt. Firmy często pozbywają się kobiet, przenosząc je na ważniejsze stanowiska w mniej ważnym dziale, co w ostatecznym rezultacie staje się degradacją.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>