Stwórz system kontroli

Regularnie przeglądaj notes i daj ludziom to, co im się należy. Dobrzy menedżerowie pamiętają o swoich zobowiązaniach, wywiązują się z nich i informują pracowników o tym, że dotrzymali słowa. Jeżeli nie zamierzasz czegoś zrobić, nie obiecuj. Nie spodziewaj się, że ludzie zapomną o twojej obietnicy. Ktoś będzie o niej na pewno pamiętał i ludzie stracą do ciebie zaufanie.

– 7. Stwórz system kontroli. Wielu menedżerów opowiada się za czymś, co nazywam postawą laissez-faire (swobodnego działania). Nikt nie zwraca szczególnej uwagi na pracowników dopóty, dopóki wydaje się, że robią to, co do nich należy. Kiedy ktoś się wychyli, dostaje po głowie.

Jedną z licznych trudności związanych z taką postawą jest to, że nikt nie uświadamia sobie, iż sprawy przybierają zły obrót, dopóki nie pojawi się wielki problem. Wówczas musisz przeprowadzić kontrolę i zastosować sankcje dyscyplinarne, a ludzie, których to dotyczy, czują się ukarani. Ich Mózgi Dinozaurów przystępują do działania, odpowiadając walką lub ucieczką.

Znacznie lepszym wyjściem jest włączenie systemu kontroli do codziennego rytmu pracy, dzięki czemu jesteś świadom sytuacji. Możesz zrobić codzienny obchód wydziału i, trzymając notes w ręku, zapytać każdego pracownika o stan prac nad danym projektem. Możesz także posłużyć się specjalnie opracowanymi systemami informacji. Wszystko, co robisz, rób konsekwentnie, nie tylko wtedy, kiedy wydaje ci się, że coś jest nie w porządku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>