Rytuał stażu pracy

Nagrody zbiorowe, takie jak przyjęcie biurowe lub piknik, mogą zmienić się w rytuał pańszczyzny, jeżeli przedsiębiorstwo nie zada sobie trudu, by dowiedzieć się, co sądzą na len temat pracownicy. Na przykład, piknik organizowany przez przedsiębiorstwo może stać się wydarzeniem, w którym trzeba wziąć udział, uśmiechać się i udawać, że zabawa jest wspaniała, bo inaczej będzie się miało przeprawę z szefem.

Rytuał stażu pracy. Rytuał ma znaczenie tylko wtedy, kiedy wiąże się z czymś rzeczywistym. Jeżeli przepracowanie dwudziestu lat nie łączy się z prawdziwym zaszczytem, korzyścią lub wdzięcznością, rytuał jest pusty i próżny. Zdarza się, że przedsiębiorstwo urządza uroczystość zamiast uczczenia dwudziestu lat pracy zwiększoną odpowiedzialnością, wyższą pensją, zmniejszeniem ryzyka zwolnienia ze stanowiska i większym szacunkiem wśród pracowników firmy.

Rytuały mogą stać się ważnym składnikiem życia przedsiębiorstwa. Aby mogły wywierać pozytywny wpływ, muszą odzwierciedlać, a nie zastępować rzeczywistość.

Zarządzanie za pomocą odgadywania myśli problem złego stosunku do pracy

Kiedy maszynistce wydawało się, że ktoś nadmiernie obciąża ją robotą, przewracała oczyma i wydawała głośne westchnienie. (Jeżeli nie wiecie, jak to wygląda, spróbujcie zrobić to przed lustrem i wyobrazić sobie, jakie wrażenie odnosi szef.) Gdy ustaliliśmy już, na czym polega jej negatywne zachowanie, poprawa złego stosunku do pracy nie była zadaniem trudnym. Zaproponowałem szefowi:

– Powiedz jej, że następnym razem, kiedy ktoś da jej coś do roboty, powinna (1) patrzeć spokojnym wzrokiem i (2) wciągnąć powietrze. Rzecz jasna, nie każdy problem związany ze stosunkiem do pracy można rozwiązać w sposób tak prosty jak problem owej maszynistki, ale ta historyjka dowodzi, że łatwiej poradzie sobie z omawianą kwestią, jeżeli zwraca się większą uwagę na szczególne rodzaje zachowań, a mniejszą – na postawy ludzi.

Próbując rozwiązać problem złego stosunku do pracy, menedżerowie mogą znaleźć się w sytuacji, w której będą zmuszeni odgadywać myśli pracowników. Stosunek do pracy to z definicji coś, co tkwi wewnątrz danej osoby. Jeżeli nie jesteś jasnowidzem, musisz domyślać się złego stosunku do pracy na podstawie oznak zewnętrznych i obiektywnych: słów i czynów danej osoby.

Niekiedy, oczywiście, widać obiektywne oznaki niewłaściwej postawy, w przypadku maszynistki – przewracanie oczyma i głębokie westchnienie, albo, na przykład, nos w cudzych sprawach, pokazywanie rogów i obnażanie kłów. Jednakże w większości wypadków, kiedy menedżer uważa, że pracownik nie wykonuje dobrze swoich obowiązków albo ma kłopoty z powodu złego stosunku do pracy, formułuje swoją opinię na podstawie zgadywania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>