Rozwijaj „wspólną mentalność“

Mózg Dinozaura powiada: „Nacieraj! Zadaj najmocniejszy cios! Czas rozwalić te związki!” albo: „Czas rzucić zarząd na kolan i rozpocząć ten wielki strajk, o którym mówiliśmy!” Mózg Dinozaura zawsze odpowiada ogniem na ogień, nawet wtedy, kiedy lepiej podziałałaby woda.

Prawdopodobnie nadszedł czas, by zrobić coś z gadami, które obsiadły ten stragan. Wiele amerykańskich przedsiębiorstw zaczyna zauważać, że wojna między robotnikami i zarządem to główny czynnik zmniejszający naszą siłę przebicia na rynkach światowych. Coś trzeba robić, ale co?

Pewne kompanie zaczynają posługiwać się swoją korą mózgową, by rozwiązać ten problem. Rozumieją, że w tej walce rozmowy pokojowe muszą być poprzedzone przemianami sposobu myślenia. Oto kilka propozycji zmian postaw i działań, które mogą doprowadzić do odprężenia:

Rozwijaj „wspólną mentalność“. Ta taktyka polega na wprowadzeniu zestawu nadrzędnych zasad i reguł postępowania, wiążących dla wszystkich. Jeżeli choć jedna osoba znajduje się ponad prawem, prawo nie istnieje. Widząc, że zarząd traktuje swoje obowiązki jako służbę, a nie sprawowanie kontroli, ci, którymi się zarządza, będą skionni dać z siebie bardzo wiele. Można tu zastosować model obsługi klienta przedstawiony w rozdziale 16.

Załóż, że każda ze stron jest wartościowa i kompetentna. Uczyń wysiłek, by spojrzeć na sprawy oczyma grupy przeciwnej. Dla urzędników przedsiębiorstwa cennym doświadczeniem może stać się obsługa maszyn w hali produkcyjnej i biurowej centrali telefonicznej lub praca na innych stanowiskach, na których zatrudnia się zwykle członków związków zawodowych. Członkowie związku powinni uznać to za pozytywny krok i starać się go ułatwić. Przedstawiciele związków zawodowych mogą także uczestniczyć w podejmowaniu decyzji przez zarząd i w szkoleniach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>