Rekrutacja uzupełniająca 2017/2018 - Szkoła nr5

Idź do spisu treści

Menu główne

Rekrutacja uzupełniająca 2017/2018

INFORMACJE > ŚWIETLICA

Szanowni Rodzice!


Zgodnie z harmonogramem rekrutacji 15 września 2017 r. podamy listę uczniów klas I zapisanych na świetlicę.

Jednocześnie przypomnimy, że na świetlicę mogą uczęszczać uczniowie, których Rodzice złożyli “ kartę zgłoszenia” wraz z niezbędnymi załącznikami.

Niedopuszczalne jest, aby na świetlicy zostawali uczniowie, których kart zgłoszeń nie posiadamy. Dotyczy to zwłaszcza uczniów z klas II i III , których Rodzice nie dopełnili obowiązku ponownego zapisania dziecka na świetlicę w nowym roku szkolnym 2017/2018. Termin zapisu – rekrutacji  tych uczniów minął 30 czerwca.

Oczekujemy od Państwa respektowania naszych wewnętrznych regulaminów i harmonogramów.  


 
 
Dokument bez tytułu

AKTY PRAWNE


Plan finansowy szkoły

Statut Szkoły
Program Wychowawczo-Profilaktyczny
Program Profilaktyki ZS 5
Koncepcja pracy
Regulamin korzystania z boisk sportowych
Regulamin klas sportowych

ORGANY SZKOŁY


Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski


SUKCESY UCZNIÓW


Osiągnięcia sportowe w ZS nr 5
Osiągnięcia edukacyjne i artystyczne
w ZS nr 5

HISTORIA SZKOŁY


Historia szkoły
Absolwenci
40 - lecie szkoły
45 - lecie szkoły

SZKOŁA


Dyrekcja
Nauczyciele
Sekretariat
Pedagodzy
Świetlica
Biblioteka
Gabinet pielęgniarki
Stołówka

Dokument bez tytułu Copyright © 2012. All rights reserved: ZS nr.5 w Wołominie, wykonanie: Paragraph Design
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego