Rekiny w akwarium

Młodsi pracownicy działu finansów poświęcają cały czas rywalizacji między sobą i podstawianiu sobie nóg. Istnieje określona liczba stanowisk menedżerskich i wszyscy wiedzą, że wystarczy popełnić jakiś błąd, by szanse otrzymania jednego z tych stanowisk były równe zeru. Gra polega na zachęcaniu innych do podejmowania ryzyka. Potem należy zrobić, co się da, żeby się poślizgnęli. Na awans mogą liczyć ci, którzy są najbardziej bezwzględni albo najostrożniejsi, więc pracownicy wkładają wiele czasu i wysiłku, żeby zadawać sobie ciosy w plecy, a robota leży odłogiem.

Metoda postępowania w przypadku takiej wady systemu polega na jasnym wytyczeniu dróg awansu, na wyjaśnieniu zawczasu, jakie zachowania będą nagradzane i na przenoszeniu na wyższe stanowiska ludzi, którzy zachowują się jak przywódcy i wykonują odpowiedzialną pracę, a nie tych, którzy rozsiewają plotki i zadają innym ciosy w plecy.

Często zdarza się, że szefem takiego wydziału jest stary dinozaur, który wskazuje wzory zachowań swoim młodszym kolegom. Jeżeli masz do czynienia z akwarium pełnym rekinów, zwróć uwagę na osobę, która je karmi.

Jeżeli jesteś nowym pracownikiem, który otrzymał zadanie opanowania inwazji rekinów, jednym z najlepszych sposobów jest wprowadzenie zorganizowanej rywalizacji – przedstawienie problemu i ustanowienie nagrody dla osób, które zaproponują najlepsze rozwiązanie. Daj ludziom zadania, nad którymi mogą pracować indywidualnie lub w grupach trzy-, czteroosobowych. Niech będzie jasne, że jedna osoba nie może zdobyć żadnej nagrody za zadanie wykonane w grupie. Sukces i nagrody mają przypadać tym, którzy wykonują pracę zespołową, a nie pojedynczej gwieździe, która wygrywa w nieuczciwy sposób.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>