Praca z impulsywnymi ludźmi

Jeżeli pracujesz z impulsywnymi ludźmi, traktuj ich łagodnie. Mów, jakie mają zalety, i wskaż im delikatnie ich wady. Dawaj polecenia, których wykonanie wymaga spożytkowania ich pomysłowości i energii, związane, na przykład, z rozpoczynaniem projektów lub przezwyciężaniem kryzysów. Upewnij się, że mają oni jeden jasno wytyczony, nadrzędny cel.

Nie posługuj się nimi w sytuacjach, w których zasadniczą rolę odgrywają sprawy międzyludzkie. Z pewnością nie będą w stanie przywrócić porządku na wydziale, który jest w opałach mogą tylko pogorszyć sprawę. To krótkodystansowcy, którzy potrafią wygłaszać mowy i dostarczać natchnienia, ale nie potrafią zwykle poprawiać nikomu samopoczucia ani godzić zwaśnionych stron.

Unikaj wszelkich ataków. Określaj jasno zasady zebrań i spotkań. Zadawaj ludziom twórcze pytania, nie tylko po to, by wydobyć z nich informacje, ale i po to, by mogli zastanowić się przez chwilę i dobrze pojąć swoje zadania. (Zapytaj na przykład: Którą sprawę trzeba załatwić natychmiast? Która może poczekać?)

Ludzie impulsywni mówią zwykle bardzo szybko i trudno jest wpaść im w słowo. Jeżeli chcesz, żeby cię zauważyli, zacznij mówić równie głośno i szybko jak oni. Potem przejdź do wolniejszego i łagodniejszego tempa wypowiedzi. Jeżeli na początku będziesz mówił wolno i łagodnie, zostaniesz stratowany.

Na koniec – dla własnego dobra – naucz się rozpoznawać sytuacje, w których Mózgi Dinozaurów działają na pełnych obrotach. Będziesz wówczas wiedział, kiedy należy się wycofać i wydać dinozaury na pastwę ich własnych błędów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>