Praca kontra kariera – rozwinięcie

Należy, oczywiście, dbać o swoje interesy, ale nie trzeba koniecznie postępować z taką zajadłością jak Marie. Kiedy pojawia się konflikt między wyższym i własnym dobrem, wybiera się własne, gdy ma się na uwadze pracę. Jeżeli myśli się o k a r i e r z e, wybiera się dobro wyższe.

Mimo wad, istotą sitwy „równych chłopaków” jest to, że przywileje łączą się tu z pewnymi obowiązkami. Ludzie z zewnątrz widzą jedynie wszystkie przywileje, ludzie z wewnątrz widzą obowiązki. Marie domagała się przywilejów, uznawszy, że zrobiła to, co do niej należy. Niedobrze, Marie.

Jeżeli jesteś przełożonym osoby takiej jak Marie, nie możesz domagać się, by podzielała ona twój system wartości. Przedkładanie pracy nad karierę jest zapewne przeciwne twoim ideałom, ale to nie znaczy, że jest złe.

Jest rzeczą niezwykle ważną, by pracownicy wiedzieli dokładnie, w jaki sposób twoje przedsiębiorstwo definiuje różnicę między pracą i karierą. Możesz podkreślić, że ludzie, którzy traktują swoje zajęcie jak pracę, mają ograniczone możliwości. Jeżeli dobrze pracują, mogą awansować, ale tylko do pewnego stopnia.

Jedną z lepszych metod jest wskazanie na ludzi, którzy otrzymali awans i zadanie pytania: „Czym różni się zachowanie tej osoby od twojego zachowania?” Miej na podorędziu konkretne przykłady, takie jak: „W tej sytuacji ty żądałeś podwyżki, a ona prosiła o bardziej odpowiedzialną pracę” albo: „On zgłosił się sam, by wykonać ten projekt, a ty wychodziłaś z pracy codziennie o piątej.”

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>