Posługiwanie się domysłami

Oceniając stosunek do pracy, w rzeczywistości wyciąga się wnioski z zachowania danej osoby. Posługiwanie się domysłami – zamiast brania pod uwagę faktów związanych z zachowaniem – może prowadzić do błędów trojakiego rodzaju:

– 1. Możesz wyciągnąć niewłaściwe wnioski i źle zinterpretować znaczenie danego zachowania. Jesteśmy zdolni do popełniania uzasadnionych błędów. Ludzie inteligentni i utalentowani bardzo często zakładają, że inni potrafią pracować równie dobrze i szybko, jak oni sami. Kiedy inni nie wykonują swoich zadań dobrze i szybko, zostaje to często zinterpretowane jako działanie celowe, a nie rzeczywista nieumiejętność zrozumienia zadania, czy brak zdolności.

Aby ustrzec się przed tą skłonnością, możemy poprosić ludzi, by zapoznali nas ze swoim sposobem myślenia. Dzięki temu dowiemy się, co są w stanie pojąć.

– 2. Możesz mieć rację, ale druga osoba może nie chcieć ci jej przyznać. Może odwołać się do swojego Mózgu Dinozaura, co doprowadzi do jednej z najbardziej jałowych dyskusji typu: „Tak. taki jesteś – nie, nie jestem taki.”

– 3. Nawet jeśli masz rację, a druga osoba zgodzi się z tobą, nie zaproponowałeś jej jeszcze wzoru zachowania lub sposobu myślenia, którym mogłaby zastąpić swój zły stosunek do pracy. Stwierdziłeś, że postępuje źle, nie dając jej najpierw możliwości podjęcia rozmowy na ten temat.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>