Podpuszczanie

Wszystko zależy od tego, czy dana grupa darzy cię zaufaniem. Jeżeli ktoś doprowadzi cię do wybuchu lub do gadziego zachowania, wszyscy zapamiętają ten moment na długo, nawet gdy zapomną już o samym problemie. Na dłuższą metę zwycięstwo przypada zawsze tym, którzy zachowują największy spokój. Specjalnością manipulatorów jest doprowadzanie do tego, byś korzystał z Mózgu Dinozaura i działał pod wpływem emocji w nieodpowiednim czasie.

Larry pracował w dziale analizy danych Korporacji Dino. Do jego zadań należało badanie tempa pracy na wydziale i przedstawianie dyrekcji planu bardziej skutecznego i wydajnego działania. Larry pragnął zostać ulubieńcem dyrekcji. Miał dobre przygotowanie zawodowe, ale niewiele umiejętności i mato chęci, by zgłębiać różne problemy.

Wkraczał, obrzucał szybkim spojrzeniem cudzą pracę i podejmował arbitralne decyzje na lemat zarządzania przedsiębiorstwem. Organizował potem zebranie, na którym przedstawiał swój plan. Polegał on nieodmiennie na zasadniczych i niczym nie uzasadnionych zmianach w pracy menedżerów. Ci z kolei protestowali i wpadali we wściekłość. Mimo iż Larry prowokował ich w wymyślny sposób, dyrektor i zarząd odnosili wrażenie, że menedżerowie to wapniaki, a czepiają się Larry’ego dlatego, że ma mnóstwo nowych pomysłów. Larry zachowywał spokój, spoglądał wymownie na szefa i wzruszał ramionami, podczas gdy menedżerowie krzyczeli i wrzeszczeli.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>