Poczucie humoru bywa ważnym atutem

Pamiętaj jednak, by twoje żarty nie były zamaskowanym atakiem i by osoba, z której żartujesz, nie poczuła się dotknięta. Humor, tak jak każdą sztukę, trzeba ćwiczyć, doskonalić i świetnie opanować, zanim pomyśli się o tym, by pokazać ją poza domem.

– 10. Znaj swoje miejsce. Poznaj strukturę przedsiębiorstwa. Dowiedz się, kto rządzi, a kto jest na wylocie. Dowiedz się, kto jest szarą eminencją. Traktuj wszystkich z szacunkiem. Nie możesz sobie pozwolić na to, by zranić czyjeś uczucia. Poznaj przepisy i reguły. Zapoznaj się ze wszystkim, co napisano o twoim przedsiębiorstwie i w twoim przedsiębiorstwie – z artykułami w gazetach, z zarządzeniami, z decyzjami sądowymi – i naucz się tego jak pacierza.

Wiedz, do której grupy należysz i do której chciałbyś należeć. Tę uwagę należy adresować zwłaszcza do kobiet na stanowiskach kierowniczych. Kobiety nader łatwo wdają się w rozmowy z sekretarkami, kiedy w grupie zarządzającej nie ma innych kobiet. Jest to ewidentny błąd. Aby traktowano cię jak menedżera, musisz zachowywać się jak menedżer. Dobrze jest pomóc innym kobietom w przedsiębiorstwie w zrobieniu kariery, ale nie umawiaj się zbyt często na lunch z dziewczynami, jeżeli nie chcesz być traktowana tylko jak jedna z nich.

W jaki sposób można poznać strukturę i reguły swojego przedsiębiorstwa? Skąd możesz wiedzieć, kto rządzi, a kto jest na wylocie? Kogo słuchać i kto awansuje? Powracamy do pierwszego i najważniejszego z tych dziesięciu przykazań: słuchaj. Choćby to było nie wiem jak trudne – słuchaj.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>