Patriarcha-moralista – rozwinięcie

W tej sytuacji nie należy przesadzać. Kiedy zauważysz, że znalazłeś się w takim środowisku, możesz je zaakceptować lub opuścić. Nie uda ci się zapewne rozpętać rewolucji. Musisz zdecydować, czy potrafisz prowadzić podwójną grę: w pracy postępuj zgodnie z wymaganiami korporacji, po pracy – zdejmuj znaczek z flagą.

– 2. Zrozum, że taki system działa, ponieważ ktoś gdzieś nim rządzi. Przedsiębiorstwem ani wydziałem nie można kierować tak, jak sektą religijną wszystko rozpadłoby się bardzo szybko. Za patriarchą stoi zwykle jakaś władza, która w rzeczywistości dba o interesy. Jeżeli chcesz przetrwać w tym systemie, musisz dowiedzieć się, kto to jest. Mogą to być wybrani członkowie zarządu albo osoba o makiawelicznej naturze, która nie chce ujawnić swojej tożsamości.

Jeżeli uda ci się dowiedzieć, kto ukrywa się w cieniu tronu, warto się do tej osoby zbliżyć. Tylko ona jest w stanie zapewnić ci rzeczywistą ochronę, która jest coś warta. Nie wierz w to, że ocalą cię twoje kompetencje. W takim systemie kompetencje to błahostka. Liczy się przede wszystkim przynależność partyjna, poświadczona legitymacją.

– 3. Spodziewaj się nagród i kar nie związanych z twoim postępownniem. Patriarcha uważa nagrody za dary Boże, zaś kary za zadośćuczynienie za grzechy, takie jak, na przykład, zle myśli. Tacy ludzie często ukrywają swój sadyzm, usprawiedliwiając go tym, źe „mają do wypełnienia misję”.

– 4. Pomyśl o rezygnacji z pracy i dobrze zaplanuj moment, w którym odejdziesz. Możesz wdać się w awanturę i zostać wyrzucony na bruk, lepiej jednak zaplanować sobie jakiś cel związany z własną karierą, osiągnąć go i odejść z dobrą opinią. Daj wyraz wdzięczności, podziękuj R.L. za zbawienie duszy, lecz powiedz mu, że masz inne powołanie.

Kiedy znajdziesz się w nowej firmie (albo na rozmowie kwalifikacyjnej), nie opowiadaj o niezdrowej sytuacji w twojej poprzedniej pracy nigdy nie wiesz, jaki jest dinozaur, z którym rozmawiasz. Twój kolejny pracodawca uzna, że to, co mówisz o R.L., niezależnie od tego, czy masz słuszność, będziesz później opowiadał o nim.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>