Organizacja własnych spraw

Ludzie interesu najczęściej narzekają na brak czasu. Przyglądałem się licznym kursom organizacji czasu i uświadomiłem sobie, że już sam temat tych kursów jest mylący, ponieważ tak naprawdę nie można organizować czasu. Niezależnie od wszystkiego – doba ma zawsze dwadzieścia cztery godziny. Można natomiast organizować swoje sprawy oraz to, w jaki sposób owe godziny zostaną wykorzystane. Organizacja czasu to zatem nic innego jak organizacja własnych spraw.

Działalność przedsiębiorstwa, w którym obowiązuje dewiza „nie ma na to czasu”, utrudniają następujące problemy:

– 1. Organy zarządzania wyższego szczebla nie popierają planowania. Przedsiębiorstwo nie czyni wysiłków, by stworzyć zespół zdolny do działania w sytuacji kryzysu. Natomiast w przypadku kryzysu ludzie muszą współdziałać na łapu-capu. Planowanie długoterminowe jest zazwyczaj zadziwiająco krótkowzroczne i jest dziełem kilku ludzi na kierowniczych stanowiskach.

– 2. Planowanie odbywa się zwykle w ustronnym miejscu. Ludzie zbierają się raz na kwartał (albo i rzadziej) na wybrzeżu lub w górach, a posiedzenie kończy się wspólną zabawą lub uzdrawianiem stosunków interpersonalnych.

– 3. Długoterminowe zadania, na pięć czy dziesięć lat, nie są zwykle konkretne. Na przykład, przedsiębiorstwa często rezygnują z wyznaczania sobie zadań przynoszących największe korzyści, ponieważ spodziewają się różnorodnych problemów. Po pierwsze, jeżeli przedsiębiorstwo ma bardzo dobre wyniki finansowe, zmieniają się oczekiwania inwestorów i pracowników: jeżeli w następnym roku wyniki są przeciętne, ludzie, zamiast dostrzegać długofalowe korzyści, myślą, że przedsiębiorstwo podupada. Po drugie, firma musi umieć określić wystarczający zysk, by zacząć wykorzystywać pieniądze gdzie indziej.

– 4. Planowanie jest często jednowymiarowe. Niezwykle łatwo jest skupić się na jednym elemencie obrazu przedsiębiorstwa kosztem innych, zależnie od tego, który wydział lub menedżer ma przewagę. Wieloma przedsiębiorstwami rządzi, na przykład, dział finansów. Skupienie uwagi na zysku w następnym kwartale może wpłynąć hamująco na działania, które zmierzają do zwiększonych korzyści finansowych za dziesięć łat.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>