Inwestowanie w obligacje a ryzyko rynkowe. – oligacje

Obligacja to nic innego jak dokument zobowiązujący emitenta obligacji do spłacenia zaciągniętego długu w określonym terminie oraz po dodaniu odsetek. Kto jest najczęściej emitentem obligacji ? Oczywiście rządy. Zdecydowana większość krajów na świecie nawet te najbogatsze takie jak Stany Zjednoczone, Chiny , Niemcy czy też Francja posiadają gigantyczny garb zadłużenia zbliżający się do rocznego Produktu Krajowego Brutto. Skoro te kraje są aż tak bogate to po co się właściwie zadłużać ? Oczywiście kraje te , podobnie jak dziesiątki innych nie mają najmniejszego powodu , aby się zadłużać , a już na pewno najmniejszego powodu aby to zadłużenie utrzymywało się na tak wysokim poziomie. Tak na prawdę istnieje tylko jeden argument aby kraje na tak wysokim poziomie rozwoju miały się zadłużać (wystarczy , że do skarbu państwa pobierane było by zaledwie kilkanaście procent produktu krajowego brutto , a wszystkie potrzeby państwa były by zaspokojone na na prawdę wysokim poziomie) , a jest to oczywiście polityka. Politycy chcąc aby ich partia wygrała kolejne wybory , lub też osiągnęła w nich bardzo dobry wynik wyborczy po prostu przekupują swoich wyborców spełniając te nawet najbardziej irracjonalne postulaty wyborcze – tak więc można powiedzieć , że zamiast podwyższać podatki (z czego na pewno duży procent społeczeństwa nie byłby zadowolony) rządzący po prostu pożyczają pieniądze na kilka lub też kilkanaście lat ( których oddaniem zajmą się już ich następcy). Jest to oczywiście bardzo krótkowzroczne podejście do budowania trwałego dobrobytu i w zależności od wysokości deficytu finansów publicznych może być to nawet krok w kierunku bankructwa danego kraju. Oczywiście zupełnie inne zdanie na ten temat mają inwestorzy inwestujący w obligacje. W przypadku gdy dany kraj zaciąga co raz to więcej pożyczek istnieje (nawet jeśli tylko teoretyczne) ale zawsze ryzyko , że w przyszłości taki kraj będzie niewypłacalny i nie spłaci swojego długu. W taki razie od tej pory taki kraj będzie musiał płacić inwestorom więcej pieniędzy (w postaci wyższego oprocentowania) za emitowane obligacje. Można więc powiedzieć , że oprocentowanie obligacji jest (oczywiście z pewnym marginesem błędu) wprost proporcjonalne do ryzyka podejmowanego przez inwestorów i prawdopodobieństwa spłaty obligacji przez skarb państwa kraju który się zadłużył.

oligacje

Tags:  

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>