Okazuj zaangażowanie i szacunek

Kształć pracowników, by mogli zajmować lepsze stanowiska i daj im odczuć, że o nich dbasz. Nawet jeśli nie będą natychmiast awansować, możliwość wyróżnienia jest ważną zachętą do pracy.

– 12. Okazuj zaangażowanie i szacunek. Jeżeli dany pracownik nie jest zagrożony zwolnieniem, daj mu o tym znać, zwłaszcza gdy firma znajdzie się w tarapatach finansowych.

Bądź sprawiedliwy dla wszystkich. Wymyślanie pracownikom, publiczna krytyka, złe plotki i osobiste animozje to przyjemności, na które może sobie pozwolić niewielu menedżerów. Określ jasno zasady i trzymaj się ich. Twoi najlepsi pracownicy będą oceniać cię na podstawie tego, jak traktujesz najgorszych.

– 13. Jeżeli w twoim przedsiębiorstwie działa związek zawodowy, zadbaj o korzystne stosunki. Okaż szacunek przedstawicielom związków zawodowych, słuchając ich i biorąc pod uwagę to, co ci powiedzą. Prawdopodobnie odpłacą ci tym samym.

– 14. Pielęgnuj przyjaźnie i spotkania w pracy. Tę propozycję należy, oczywiście, przyjąć z umiarem. Daj ludziom trochę czasu na to, by mogli porozmawiać i nawiązać kontakty. Pracownicy przywiązują się do pracy, jeżeli mają do czynienia z ludźmi, których lubią. Zadbaj także o to. by osoby zajmujące różne pozycje w hierarchii przedsiębiorstwa miały możliwość spotkań, nie tylko podczas biurowego przyjęcia na Boże Narodzenie, ale i często w ciągu roku. Jeżeli pracownicy mają okazję posłużyć się stadnym instynktem Mózgu Dinozaura, wracają do swoich biurek twórczy i pełni energii, kiedy zaczyna pracować ich kora mózgowa.

– 15. Proponuj nowe kursy zawodowe i zadania. Ludzie, którzy czują, że rozwijają się w pracy, chętniej w niej pozostają.

– 16. Posługuj się nagrodą i przynętą. Jeżeli myślisz: ,,Przecież daję im nagrody w postaci wypłaty”, kieruję tę radę właśnie do ciebie. Musisz zastanowić się poważnie. To, co powiesz ludziom zaraz po wykonaniu przez nich pracy, jest dużo ważniejsze niż późniejsza wypłata.

Jeżeli chcesz poprawić styl zarządzania tak, by wzmocnić uczucia lojalności i przywiązania, bierz przykład z kobiet. Badania dowodzą, że – ogólnie – kobiety wykazują postawę pozytywną i pełną zaangażowania częściej niż mężczyźni.

Ludzie reagują na pochwały. Jeżeli nikogo nie chwalisz, to próbujesz wykonywać swoją pracę przestarzałymi narzędziami. Zaleca się, by stosunek pochwał do nagan w pracy wynosił cztery do jednego. Niestety, wielu menedżerów cztery razy częściej karci, niż chwali. Miód jest znacznie lepszą przynętą na dinozaury.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>