Odporność na stres

Większość z nas wie, że rozwiązanie testu na stres polega na dopisywaniu sobie punktów za każdą zmianę w życiu. Jeżeli zbierzesz zbyt wiele punktów, masz szansę zachorować lub załamać się nerwowo w ciągu roku.

Ostatnio poddano badaniom urzędników na stanowiskach kierowniczych, którzy otrzymali bardzo wiele punktów za zmiany w życiu, ale nie zachorowali. Takich menedżerów nazwano odpornymi na stres. Można by sądzić, że czują się świetnie w sytuacjach, które zaszkodziłyby bardzo innym ludziom. Jak oni to robią? Najbardziej skuteczną strategią walki ze stresem są ich przekonania na temat życia i pracy. Najważniejsze okazały się następujące poglądy:

Kontrola. Urzędnicy ci uważali, że to, co robią, zmienia w sposób istotny bieg rzeczy i nigdy nie twierdzili, że inni ponoszą odpowiedzialność za ich własne problemy.

Zaangażowanie. Menedżerowie odporni na stres sądzili, że znajdują się tam, gdzie powinni być. Nie zawsze osiągnęli taki sukces, jakiego pragnęli, ale wydawało im się, że wykonują właściwą pracę, że są w dobrych stosunkach z innymi ludźmi i mają właściwe zainteresowania. To uczucie wynikało nie tyle z przekonania, że dokonali szczęśliwych wyborów, ile z ich skłonności do wcielania w życie raz podjętych decyzji.

Wyzwanie. Pracownicy odporni na stres nie uważali niepowodzeń za katastrofy, lecz za problemy do rozwiązania. Wykazywali skłonność do reagowania na straty w jednej dziedzinie życia przyjmowaniem wyzwań w innej dziedzinie. Na przykład, nauka języka obcego okazywała się pomocna w zwalczaniu problemów związanych z rozwodem. Ci ludzie wykazywali zdolność uspokajania się dzięki pracy nad sobą.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>