Nic nie dzieje się zgodnie z przewidywaniami

Jest wielu ludzi, którzy nie stosują się do żadnych reguł gry i nie dzieje im się żadna krzywda. Może się zdarzyć, że mimo wszelkich wysiłków nie skłonisz nikogo do zmiany postępowania ani też nie uda ci się sprawić, by awans otrzymali najlepsi. Stawia cię to przed dylematem moralnym: czy fakt, że ktoś nie ponosi kary za postępowanie niezgodne z prawem lub niemoralne, oznacza, że ty także możesz postępować w ten sposób? Czy brak kary zmniejsza niemoralność czynu? Nie mogę odpowiedzieć za ciebie na to pytanie. Powiem tylko, że jeśli cnota nie będzie sama sobie nagrodą, prawdopodobnie nigdy nie doczeka się nagrody.

– 2. Nic nie dzieje się zgodnie z przewidywaniami. Bądź pewny, że twoja praca ulegnie zmianie. Zawsze będziesz musiał wykonywać zadania, które nie wchodzą w zakres twoich obowiązków, po to, byś mógł zająć się tym, co do ciebie należy.

We wszystkich instrukcjach, które otrzymasz, będzie brakowało przynajmniej jednej lub dwu istotnych wskazówek. Na wiele najważniejszych pytań nigdy nie otrzymasz odpowiedzi.

– 3. Ludzie nie będą robić tego, co powinni. Wszechświat nie zawsze rządzi się tymi prawami co ty.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>