Kochankowie i małżeństwo

Jeżeli jedna ze stron pozostaje w związku małżeńskim i ma zobowiązania wobec dwóch różnych osób, rezultatem jest potężny stres i brak łatwych rozwiązań. Im dłużej kwestia pozostaje nie rozwiązana, tym gorszy wpływ może wywierać na pracę. Osoby, które znalazły się w takiej sytuacji, powinny trzeźwo ocenić swoje możliwości, podjąć odpowiednią rozsądną decyzję i trwać przy swoim wyborze. Mózg Dinozaura będzie zawsze pragnął tego, co łatwo dostępne i atrakcyjne, także wówczas, gdy gra nie jest warta świeczki.

Nawet jeśli współmałżonek o niczym jeszcze nie wie, z pewnością dowie się prędzej czy później. Mózg Dinozaura nie potrafi poradzić sobie z taką sytuacją. Chce mieć obie rzeczy jednocześnie. Aby uniknąć stanu wiecznego niezdecydowania, kora mózgowa musi podjąć decyzję, przejąć kontrolę nad akcją i dopilnować jej przeprowadzenia. Nie, nie ma innego sposobu.

W rozdziale 25 analizujemy sposoby przekonania się, czy związek jest Wielką Miłością, czy tylko jeszcze jednym biurowym romansem. Trzeba jednak koniecznie zastanowić się nad tym, co robić, kiedy nastąpi zerwanie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>