Zebrała ci się dużą ilość wierzytelności? – faktury bez podpisu

Zebrała ci się duża ilość wierzytelności i większość z nich nie jest jeszcze przeterminowana? Masz problem z odzyskaniem pieniędzy od kontrahentów jacy nie płacą w wyznaczonym terminie? Brakuje ci z tego powodu środków finansowych na dalsze działanie ewentualnie rozwój twojej firmy? Oczywiście w takiej sytuacji jak ty jest bardzo wiele firm, jakie sprzedając swoje produkty lub oferując konkretne usługi nie zawsze otrzymują należność w wyznaczonym co do tego terminie, co wpływa niekorzystnie na ich swoiste funkcjonowanie, co zatem możemy z tym zrobić? Sprzedać je faktorowi, czyli najczęściej bankowi ewentualnie innej instytucji finansowej jaka zajmuje się skupowaniem nieprzeterminowanych wierzytelności od przedsiębiorców i firm. Nie jest to nowa koncepcja, na całym świecie umowy faktoringowe znajdują swoiste zastosowanie jednocześnie doskonale sprawdzają się tam, gdzie nie są dotrzymane warunki umowy. Dlatego faktoring, to rozwiązanie jakie w tym przypadku idealnie się sprawdzi, ty niemal natychmiast otrzymasz pieniądze a faktor przejmie nieopłacone faktury.

faktury bez podpisu

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>