Dodatkowe dni wolne w 2016/2017 r. - Szkoła nr5

Idź do spisu treści

Menu główne

Dodatkowe dni wolne w 2016/2017 r.

INFORMACJE > DLA RODZICÓW 2016/2017
 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

      
  w roku szkolnym 2016/2017


14 października 2016
Dzień Komisji Edukacji Narodowej ( opieka świetlicowa)
2 maja 2017
opieka świetlicowa
19 maja 2017
Jubileusz 50-lecie szkoły ( opieka świetlicowa)
16 czerwca 2017
opieka świetlicowa

 
 
Dokument bez tytułu

AKTY PRAWNE


Plan finansowy szkoły

Statut Szkoły
Program Wychowawczo-Profilaktyczny
Program Profilaktyki ZS 5
Koncepcja pracy
Regulamin korzystania z boisk sportowych
Regulamin klas sportowych

ORGANY SZKOŁY


Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski


SUKCESY UCZNIÓW


Osiągnięcia sportowe w ZS nr 5
Osiągnięcia edukacyjne i artystyczne
w ZS nr 5

HISTORIA SZKOŁY


Historia szkoły
Absolwenci
40 - lecie szkoły
45 - lecie szkoły

SZKOŁA


Dyrekcja
Nauczyciele
Sekretariat
Pedagodzy
Świetlica
Biblioteka
Gabinet pielęgniarki
Stołówka

Dokument bez tytułu Copyright © 2012. All rights reserved: ZS nr.5 w Wołominie, wykonanie: Paragraph Design
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego